Dàn nóng máy lạnh Mitsubishi City Multi - PUCY-EP400 YSKA.TH-R1 (-BS)