Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 Inverter (R410, 1.0 HP)